مقالات و پایان نامه ها

b (3305)

موضوع: بررسي و مقايسه تاثير طرح برنامه ريزي درسي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-89 استاد راهنما: ” مقدمه: برنامه ريزي، مانند پلي، زمان Read more…

By 92, ago